ΜΤ1418

Οικία στις Αγγλισίδες, Λάρνακα Τριών Υπνοδωματίων

Συνολικό εμβαδόν καλυμμένων χώρων: 168.08 m2.

(Συμπεριλαμβάνονται καλυμμένοι χώροι οικίας, καλυμμένες βεράντες)

 Συνολικό εμβαδόν ακάλυπτων χώρων: 83.85 m2 . (Συμπεριλαμβάνονται ακάλυπτες βεράντες και ακάλυπτος χώρος στάθμευσης)

 Συνολικό εμβαδόν: 251.93 m2

3D VISUALIZATION

CONSTRUCTION PROGRESS

COMPLETED