ΜΤ0419

Residential Project in Kiti, Larnaca – Three Bedroom

Covered Area: 183.50m2.

(Including covered areas of the residence, verandas and parking).

Συνολικό εμβαδόν ακάλυπτων χώρων: 0.00 m2 .

Συνολικό εμβαδόν: 183.50m

3D VISUALIZATION

CONSTRUCTION PROGRESS

COMPLETED