ΜΤ0818

Residential Project in Alambra, Nicosia – Three Bedroom

Covered Area: 242.70m2

(Including covered areas of the residence, verandas and parking).

Συνολικό εμβαδόν ακάλυπτων χώρων: 0.00m2

Συνολικό εμβαδόν: 242.70m2

3D VISUALIZATION

CONSTRUCTION PROGRESS

COMPLETED